'AA Gent speelt beter dan de punten doen uitschijnen.'